1 Comment

Śmiem twierdzić że zdjęcia zrobione są nad Bogdanką. Ech - jeśli dobrze to oznaczyłem to niezłe miejsce na strat i... koniec

Expand full comment